Zdravstveno-higienski režim

 

Pri izvajanju zdravstveno–higienskega režima v vrtcu izvajamo naslednje naloge:

• stalen nadzor nad higiensko–tehničnimi pogoji objektov in prostorov ter opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti otrok
• nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenje bolezni oz. okužb.
Vse naloge s področja prehrane in zdravstveno – higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih na zdrav stil življenja in so stalnica v življenju in delu vrtca.

Ustvarjamo