Red in pravila vrtca

 

• Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu odrasle osebe, spremljevalci pa so lahko tudi otroci od 10 leta dalje, če to dovolijo starši s podpisom izjave.

• Otroka ob prihodu v vrtec oddate strokovni delavki in ga ne puščate samega že na cesti ali v garderobi.

• Otrok ne sme nositi v vrtec hrane ali predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, verižice, bonboni, žvečilni gumiji, …)

• Bolni otrok spada v domačo nego, zato ga ne vključujemo v vrtec.

• Zdravila dajemo v vrtcu le po predhodnem dovoljenju lečečega zdravnika.

• Če se pokažejo znaki obolenja ali če pride do poškodb, vzgojiteljica obvesti starše. Če je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojiteljica.

• Rezervna oblačila za vašega otroka so zaželjena, saj se otroci lahko zmočijo ali pa jim je vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok sproščeno gibal in » packal« brez večje škode, če se umaže.

Mali princ• Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo sodelovali z delavci vrtca, da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma).

• Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila.

• Sporočite nam, če vašega otroka ne bo v vrtec ! Gre za dobro sodelovanje in korekten odnos.

KJER SO OTROCI,
JE VSE SVEŽE IN NARAVNO,
POLNO BARV,TOPLINE IN ŽIVLJENJA.

ČE HOČEŠ VIDETI
MORAŠ GLEDATI S SRCEM,
PRAVI MALI PRINC.

Ustvarjamo