Vrtec Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 3a
4270 Jesenice

tel: 04/ 58 36 740
fax: 04/ 58 60 018

 

  • je javni vrtec
  • je vrtec, v katerem je zagotovljena profesionalnost in kakovost
  • je vrtec, ki skupaj s starši zagotavlja srečno otroštvo

 

JABOLKO: zdrav, varen vrtec
PEŠKE: nasmejani, dobrovoljni otroci, ki jih čuva in zanje skrbi zdravo in varno ohišje jabolka

Naša najpomembnejša naloga je zagotavljati strokovno in kvalitetno vzgojno delo, ki bo omogočalo najboljši razvoj otrok, upoštevajoč njihove interese, potrebe in individualne posebnosti ter pomoč staršem pri celovite skrbi za otroke.

Verjamemo, da tudi starši zaupate v nas in naše delo, saj ga opravljamo z vso odgovornostjo in vsem otrokom tako zagotavljamo kakovostno predšolsko vzgojo.

Veseli smo odločitve, da se bo Vaš otrok igral, učil in ustvarjal v našem vrtcu.

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje.

Ravnateljica 

Vanja Kramar, dipl. vzg.

Ustvarjamo