Spoštovani starši!

Od decembra 2018 vsem tistim, ki so že upravičeni do otroškega dodatka in subvencije vrtca, NI VEČ POTREBNO ODDAJATI VLOG ZA PODALJŠANJE PRAVICE. Pravica se bo obnovila avtomatično ter vam bo pristojni center za socialno delo izdal novo odločbo po uradni dolžnosti.

Na center za socialno delo pridete le v primeru, da MORATE SPOROČITI SPREMEMBO, ki vpliva na izračun pravice do otroškega dodatka in vrtca. Primeri takih sprememb so: spremembe glede dohodka, izpis otroka iz vrtca, sprememba statusa otroka, sprememba števila družinskih članov.

Obveščamo vas tudi, da so do zvišanja otroškega dodatka za primer, ko otroci niso vključeni v vrtec, upravičeni le otroci, mlajši od 4 let.

V primeru, da pravice do otroškega dodatka ali subvencije vrtca še nimate, pa je za pridobitev pravice POTREBNO ODDATI VLOGO (Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Prav tako morate oddati vlogo v primeru novega rojstva v družini. Vloga je dostopna tudi na naši spletni strani.

Občani Jesenic lahko uveljavljate na vlogi tudi dodatno olajšavo (pod točko F) v primeru, da gre za mlado družino, ki ima stanovanjski kredit (ob tem je potrebno vlogi predložiti tudi ustrezna dokazila). Podrobneje si lahko preberete na:

www.vrtecjesenice.si/files/2019/03/sklep-Občine-Jesenice-o-določitvi-cen-programov-Vrtca-Jesenice-od-1.3.2019-dalje.pdf

 

S spoštovanjem,

Vrtec Jesenice