Spoštovani starši.

Vpis za šolsko leto 2019/2020 je bil zelo velik in zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje ob vpisu. Žal je bilo vpisanih tako veliko število otrok, da naše prostorske možnosti ne zadostujejo za sprejem vseh. Zaradi tega je morala o sprejemu otrok v vrtec odločati komisija, skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice.

Komisija je vsako vlogo točkovala in določila prednostni vrstni red za vsak letnik otrok posebej. Nato smo v vrtcu odločili o sprejemu otrok glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah našega vrtca. Sprejeli smo lahko vse otroke, ki so rojeni v letih 2014, 2015 in 2016. Vseh otrok, rojenih v letih 2017, 2018 in 2019, pa nismo mogli sprejeti, nekateri otroci s 1. 9. tudi še niso izpolnili zakonskega pogoja za vstop v vrtec.

Starši ste prejeli obvestila o tem, da je otrok sprejet v vrtec ali da je uvrščen na čakalni seznam.

V prednostnem vrstnem redu si lahko ogledate, na katerem mestu čakalnega seznama otrok posameznega letnika se vaš otrok nahaja.

Ob tem pa vse starše, katerih otroci so bili sprejeti v vrtec in otroka v vrtec ne boste vključili, prosimo, da svojo vlogo umaknete in s tem izkažete solidarnost s starši otrok, ki še čakajo na prosto mesto v vrtu.

Prednostni vrstni red – seznam sprejetih in čakajočih otrok 2019 2020