Obvestilo – zdravniško potrdilo

Spoštovani starši, v zadnjih dneh smo dobili veliko vprašanj s strani staršev glede zdravniških potrdil, ki jih je potrebno oddati strokovnim delavcem ob vstopu otroka v vrtec. Vrtec v zvezi s tem v dobrobit otrok dosledno upošteva določilo 20. člena Zakona o vrtcih,...

POMEMBNO – znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši, pred začetkom šolskega leta bi vas radi še enkrat spomnili, da morate starši otrok, ki prvič vstopajo v vrtec, na Centru za socialno delo v mesecu avgustu oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev zaradi znižanega plačila vrtca. Vlogo...

VABILO NA PRVO SREČANJE Z VZGOJITELJICO IN POM. VZGOJITELJICE

Spoštovani starši! Bliža se dan, ko bomo ponovno zakorakali v novo vrtčevsko leto. Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Vabimo vas, da se nam pridružite na prvem srečanju z...

Prvič v vrtec

Ob otrokovem prvem vstopu v vrtec je zelo pomembno, da starši in strokovni delavci sodelujemo, saj je vstop v vrtec tako za starše kot otroke velika življenjska prelomnica. Običajno je otrok z vstopom v vrtec dlje časa ločen od oseb, na katere je navezan. Otrok...